بررسی دقیق یک نظریه پزشکی قانونی و میزان دیه آن !1- معمولا تا به حال سعی کرده ام از نظریه های پزشکی قانونی بسیار خلاصه استفاده کنم تا فهم و درک آن برای همگان ساده تر شود . با این حال سوالاتی در مورد ابتدا و انتهای بعضی از این نظریات و البته یکسری جزئیات بیشتر برای خیلی ها پیش آمد که در این مقاله تصمیم گرفتم به صورت مفصل در این مورد به بحث و بررسی بپردازم . پس با ما همراه باشید .

2- به نظریه پزشکی قانونی زیر توجه کنید . به اندازه کافی برایتان توضیح می دهم تا به خوبی موضوع را درک کنید : • ردیف 1 :  سائیدگی آرنج و ساعد دست چپ و ساعد و کف درست راست (چهار حارصه) . حارصه کمترین جراحت ممکن در میان جراحت های موجود است . جراحتی در حد خراش پوست . اگر این جراحت در سر و صورت ایجاد گردد دیه ان 1 درصد دیه کامل است و اگر در دیگر قسمت های بدن ایجاد گردد دیه آن 0.5 درصد دیه کامل است (تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد حارصه بر روی بندهای انگشت دست و یا پا است) . چون در این بند این جراحت ها در بدن و غیر از سر و صورت اتفاق افتاده است و تعداد ان 4 تا است در مجموع 2 درصد دیه کامل دارد که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان دیه آن می شود . 
 • ردیف 2 : جرح مچ پای راست و مچ پای چپ (دو دامیه) : در سلسله مراتب جراحات ، جراحت دامیه در مرتبه دوم قرار دارد . دامیه به جراحتی می گویند که کمی در گوشت نفوذ کرده و باعث خونریزی شده باشد . چون 2 دامیه اتفاق افتاده است مجموعا دو درصد دیه ان می شود که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان دیه آن می شود . 
 • ردیف 3 : کبودی پاشنه پای راست : کبودی هر قسمتی از اجزای بدن به غیر از سر و صورت 0.15 درصد دیه دارد . این کبودی معمولا از روی پرونده بیمارستانی و همچنین معاینه بالینی فهمیده می شود . اما اگر اثرات آن در معاینات بالینی از بین رفته باشد ولی در پرونده بیمارستانی این موضوع قید شده باشد حتما در نظریه پزشکی قانونی ثبت می گردد . با توجه به نرخ دیه سال 1396 ، مبلغ دیه 315 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 4 : سائیدگی زانوی راست (حارصه) :  سائیدگی از نوع حارصه است و نه در سر و گردن است و نه در انگشتان دست . پس دیه آن 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان در سال 1396 است . 
 • ردیف 5 : جرح زانوی چپ (متلاحمه) : جراحت متلاحمه بنا به تعریف جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد . اگر در قسمت های بدن به غیر از سر و صورت و بندهای انگشتان پا و دست اتفاق بیفتد دیه آن 1.5 درصد است و اگر در سر و صورت اتفاق بیفتد دیه آن 3 درصد است . بنابراین دیه این  جراحت 1.5 درصد است که در سال 1396 معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان می شود. 
 • ردیف 6 : خراشیدگی مچ و سطح پشتی و کف پای راست (سه حارصه) : جراحت حارصه است و در بدن فرد اتفاق افتاده است . مجموع هر 3 خراشیدگی 1.5 درصد دیه دارد که در سال 1396 معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان می شود.  
 • ردیف 7 : پارگی کپسول مفصلی به همراه عضله چهار سر ران چپ : این آسیب یکی از مواردی است که دیه مقدری ندارد . برای محاسبه ارش آن دقت بالایی نیاز است و میزان پارگی یکی از فاکتورهایی است که در تعیین ارش تاثیر دارد . این مورد از مواردی است که باید در معاینه مجدد ارش آن تعیین شود ولی آن چیزی که من دیده ام معمولا بین 4 تا 8 درصد ارش برای این نوع جراحت مشخص می گردد . 
 • ردیف 8 : جرح بند اول انگشت چهارم پای چپ (دامیه) : منتظر بودم که چنین مثالی نمایان شود . در هنگام محاسبه دیه جراحت انگشتان دست ، دیه به نسبت کل انگشت محاسبه می شود نه به نسبت کل بدن ! چون جراحت دامیه است و در انگشت روی داده است دیه آن 2 درصد از دیه بند انگشت است . دیه بند انگشت نیز 1/3 دیه کل انگشت است (برای تمامی انگشتان صدق می کند به غیر از انگشت شصت که 1/2 محاسبه می شود) . دیه کل انگشت هم 10 درصد می باشد . بنابراین 2/300 از 10 درصد دیه می شود که معادل 2/3000 دیه کامل است و در سال 1396 معادل 140 هزار تومان می باشد . 
 • ردیف 9 : جرح پاشنه پای چپ (دامیه) :  جراحت دامیه در بدن و جایی غیر از انگشتان رخ داده است و دیه آن 1 درصد دیه کامل می باشد که در سال 1396 معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 10 : سائیدگی بند اول انگشت شصت پای راست (حارصه) : باز هم مانند ردیف 8 عمل می شود و دیه به نسبت انگشت حساب می گردد . البته دقت کنید که انگشت ، انگشت شصت می باشد ! چون جراحت حارصه برای انگشت است دیه آن 1 درصد به نسبت  انگشت محاسبه می شود . دیه بند انگشت شصت هم 1/2 دیه انگشت است و دیه انگشت هم 10 درصد دیه کامل است . بنابراین 1/200 از 10 درصد می شود یعنی 1/2000 که معادل 105 هزار تومان دیه به نرخ سال 1396 است . 
 • ردیف 11 : سائیدگی سطح پشتی پای چپ (حارصه) : چون جراحت حارصه در سطح بدن رخ داده است ، دیه آن 0.5 درصد دیه کامل است که معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان به نرخ دیه سال 1396 می باشد . 
 • ردیف 12 : شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای چپ : این مورد هم مثال خوبی است . شکستگی استخوان اصلی 1/5 آن عضو دیه دارد و در صورتیکه خوب شود 4/5 از شکستگی محاسبه می شود . یعنی 4/5 از 1/5 که می شود 4/25 یا 16 درصد . اما چون استخوان های اصلی پا 5 تا می باشند بنابراین 16 درصد از 1/5 محاسبه می شود یعنی 32 هزارم  و چون دیه کف پا 1/2 دیه کامل است نهایتا می شود 16 هزارم دیه کامل که به نرخ سال 1396 معادل 3 میلیون و 360 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 13 : شکستگی استخوان بند اول انگشت چهارم پای چپ : چون شکستگی را از نوع شکسته شدن قابل درمان در نظرگرفته است (اگر این شکستگی و یا هر کدام از شکستگی های فوق درمان نشود در معاینه مجدد دیه آن مشخص می گردد که معمولا 1/5 دیه آن عضو بیشتر می شود) 16 درصد دیه بند اول انگشت در نظر گرفته می شود . دیه بند اول انگشت چهارم 1/3 دیه انگشت است و دیه انگشت 1/5 دیه پای چپ است و دیه پای چپ 1/2 دیه کامل است . با ضرب این 4 عدد در یکدیگر عدد 16/3000 بدست می آید که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 1 میلیون و 120 هزار تومان می شود . 
3- اگر با مطالعه مطالب وب سایت جواب سوالتان را نیافتید ، بنده به صورت  رایگان  در محیط تلگرام یا اینستاگرام مشاور شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، مسائل بیمه ای و کارگری خواهم بود.  کافیست با آدرس تلگرام و یا صفحه اینستاگرام بنده  که در زیر آمده است تماس حاصل فرمایید . اگر وب سایت ، صفحه اینستاگرام و  کانال تلگرام  بیمه جو را به دوستانتان معرفی کنید، قطعا مرا ممنون خود خواهید کرد. توجه داشته باشید که به علت سوالات زیادی که در تلگرام شخصی اینجانب پرسیده شده است ، متاسفانه پاسخگویی به شما عزیزان بسیار زمانبر بوده و یا اصلا امکانپذیر نمی باشد . خواهشمند است با توجه به سوالات زیادی که تا به حال پرسیده شده است و اینجانب جواب داده ام و با جستجوی کلمات کلیدی در قسمت جستجوی بالای سایت (سمت چپ بالای سایت) ، جواب سوالتان را خودتان پیدا کنید . باز هم از شما پوزش می خواهم اگر نتوانم جوابگو باشم .