پست‌ها

آدرس خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی

دیه شکستگی بینی و ساق پا !

دیه پارگی چشم ، آسیب به قرنیه و تاری دید !

مبلغ دیه بخیه زبان !

دیه ترک برداشتن استخوان

پرداخت حق بیمه در دو صندوق و گرفتن دو مستمری !

شکایت از کارفرما و بازگشت به کار !

ذخیره مرخصی باقیمانده کارگر در پایان سال !

دریافت هزینه زایمان از تامین اجتماعی

مبلغ دیه خرد شدن و شکستگی پاشنه پا ، مهر های کمر و بینی !

چگونگی تسویه حساب با کارگر !

گرفتن مستمری از تامین اجتماعی و شرکت نفت به صورت همزمان !

دیه شکستگی نازک نی و قوزک پا

دیه شکستگی نازک نی و درشت نی از یک جا !

چگونگی صدور رای ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی