سوال و جواب های بیمه ای1-  آيا مدت زمان استراحت پزشكي بايد درليست حق بيمه ذكرشود؟ چنانچه بیمه شده در استراحت پزشكي باشد و به محل كار نیاید، مدت استراحت وی باید در لیست و در قسمت ملا حظات درج شود. ضمن اینکه مدارک استراحت پزشکی در مهلت مقرر قانونی به سازمان جهت استفاده بیمه شده از مزایای در نظر گرفته شده ارسال شود .

2-  در چه صورت يك بيمـه شـده مـي‌تواند مـدعي شود كه دركارگاهي مشغول بـه كاربوده و حق‌ بيمه و پرداخت نشده است؟ در حال حاضر دستورالعمل خاصي وجود دارد كه چنانچه بيمه شده اي، مدارك مستندي دال بر اينكه در گذشته در كارگاهي اشتغال داشته ( مانند فيش حقوقي، حكم استخدام و ....) به شعبه تأمين اجتماعي فعلي خود ارائه دهد. در شعب مربوطه، كميته اي اين مدارك را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه صحت گفته بيمه شده تأييد شود، سوابق گذشته بيمه شده تكميل و حق بيمه از كارفرما اخذ خواهد شد.

3- كارگاه‌ هاي خانوادگي از كدام يك از مزاياي قانون تأمين‌ اجتماعي برخوردارند ودر چه صورت مشمول قانون كارمي‌شوند؟ ‌كارگاههايي كه به صورت خانوادگي اداره ميشوند ، مشمول قانون كار نيستند. اين افراد تمامي مزاياي قانون تأمين اجتماعي به جز بيمه بيكاري را دارا ميباشند. بنابراين بايد 27 درصد حق بيمه را پرداخت كنند. اگر در اين كارگاهها تنها يك فرد غير از اعضاي خانواده مشغول به كار شود، اين كارگاه مشمول قانون كار خواهد شد .

4-  براساس ماده 34 قانون تأمين‌ اجتماعي، در چه صورت يك كارگر مي‌تواند در چند كارگاه كار كند و حق بيمه پرداخت كند؟ براساس ماده 34 قانون تأمين اجتماعي، اگر كارگر در دو يا سه كارگاه مشغول به كار باشد، كارفرمايان مكلف هستند نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه وي اقدام كنند. البته در اين مورد بايد رعايت سقف مدنظر قرار گيرد. مشمولین نظام خاص استخدامي مانند استخدام كشوري، لشكري و ساير صندوقها ،مشمول قانون تأمين اجتماعي نيستند.

5-  مبلغ کمک هزینه کفن ودفن پگونه محاسبه میشود؟ مبلغ هزينه كفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده میباشد.

6-  بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .