چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی (3) ؟
1- اگر کارگر در زمانی که براساس آن مستمری اش محاسبه می گردد در دو کارگاه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، مانیگین هر دو کارگاه به صورت مجزا محاسبه می گردد و در تعداد روزهای کارکرد در آن کارگاه ضرب می گردد و از مجموع این دو عدد میانگین ماهیانه استخراج می گردد و مستمری بدست می آید .

2- برای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شده جمع مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه وی در 2 سال آخر تقسیم بر 24 می شود و اگر به هر دلیلی در این 2 سال مدتی کارکرد نداشته باشد به اندازه آن مدت به عقب برگردانده می شود. میزان مستمری طبق قانون نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد . این مقدار نباید از 35/30 متوسط دستمزد 2 سال آخر بیشتر باشد .

3-بسیار دقت کنید که اگر 2 سال آخر بیمه پردازی متناوب باشد هر چند باز هم 24 ماه در محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد اما مستمری تا حد زیادی کاهش می یابد . همچنین اگر در سالهای پایانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده شود مستمری باز هم کاهش می یابد.

4- طبق قانون قدیم اگر بیمه شده از سنوات ارفاقی بهره می برد این سنوات در افزایش مستمری تاثیری نداشت اما از امسال این سنوات متناسب با تعداد سال باعث افزایش مستمری می گردد.

5- موضوعی که به زودی به جریان خواهد افتاد و برای بیمه شدگان فعلی و مستمری بگیران آینده لحاظ خواهد شد وجود جدول امتیازی به گونه ای است که تمامی سالهای بیمه پردازی دخیل خواهد شد و صرفا 2 سال آخر ملاک نخواهد بود . این موضوع به زودی به جریان خواهد افتاد شک نکنید .

6- بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .