حق بیمه شرکت های پیمانکاری !1- در مورد شرکت های پیمانکاری بحث های زیادی صورت پذیرفته است . عمدتا حول این محور که معمولا حقوق کارگران در این شرکت ها نادیده گرفته می شود . بسیاری از این موارد هم درست است . متاسفانه طبق قانون در زمینه بیمه تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی حق بازرسی از این شرکت ها را ندارد . اما این به آن معنا نیست که حق بیمه کارگرانی که در این شرکت ها فعالیت می کنند نادیده گرفته می شود . سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه ای که به بخشنامه 14 معروف است سعی کرده است پرداخت حق بیمه این شرکت ها را به نحو صحیحی سازماندهی کند و خوشبختانه تا اندازه ای در این زمینه موفق بوده است.

2- حق بیمه شرکت های پیمانکاری با توجه به نوع پیمانی که بر عهده دارند ثابت است . یعنی این که در چه پروژه ای فعالیت می کنند بر روی حق بیمه آنها تاثیر می گذارد . پروژه عمرانی باشد یک مدل حق بیمه آن حساب می شود ، غیر عمرانی باشد به روشی دیگر و مکانیکی باشد به نحوی دیگر . تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد یا نباشد نیز در این زمینه تاثیر دارد. اما عموما این حق بیمه به گونه ای تنظیم می شود که با عنایت به استفاده از کارشناسان و کارگران مختلف در پروژه ، حق بیمه همه آنها را شامل شود . یعنی بارها این حالت پیش آمده است که حق بیمه ای که سازمان از پیمانکار گرفته است از مجموع حق بیمه های محاسبه شده برای کارگران بیشتر بوده است و عملا مابقی پول سوخت شده است و کارفرما یا پیمانکار سودی از ان نمی برند .

3-روش کار به این صورت است که هر گاه کارفرما می خواهد مقداری از دستمزد پیمانکار را که بر روی آن توافق شده است بدهد از پیمانکار مفاصا حساب بیمه ای می خواهد . پیمانکار به شعبه بیمه مراجعه می کند و در صورتیکه حق بیمه کارگران خود را در ماههای مربوطه پرداحت کرده باشد مفاصا حساب به او داده می شود . پیمانکار با مفاصا حساب مذکور پیش کارفرما می رود و مبلغ پول مورد نظر را می گیرد . کارفرما موظف است قسط آخر را زمانی بدهد که مفاصا حساب بیمه ای کامل توسط پیمانکار گرفته شده باشد .

4- بعضی مواقع کارگران شکایت دارند که حق بیمه شان کمتر ا زآنچه واقعی است پرداخت شده است و یا با عنوان شغلی دیگر پرداخت شده است و یا از بعضی عناوین شغلی شان حق بیمه کم نشده است . علت اصلی چنین موضوعی این است که پیمانکار با توجه به دستورالعمل می داند نهایتا چند درصد از دستمزد را باید حق بیمه بدهد و سعی می کند جوری رفتار کند که مجموعه حق بیمه های پرداختی کمتر از مقدار مورد نظر شود . در چنین مواقعی اگر کارگر به شعبه بیمه مربوطه مراجعه و در این زمینه اطلاع رسانی کند شعبه می تواند لیست پیمانکار مزبور را در این زمینه تائید نکند تا مقدار مورد نظر درست شود . این موضوع به خصوص برای کارگرانی که در حال بازنشست شدن می باشند بسیار مهم است.

5- در بعضی مواقع حالت برعکس حالت قبلی اتفاق می افتد و به علت استفاده از نیروی کمتر از حد استاندارد برای انجام پروژه ، حق بیمه پرداختی از حق بیمه ای که باید بپردازد کمتر شده و در اصطلاح سوخت می شود . در این مواقع بهتر است کارفرما با نهایت گشاده دستی حق بیمه را بپردازد که این امر مستلزم این است که حقوق بیشتری به کارکنان با عناوین شغلی بهتر بدهد تا بتواند حق بیمه کامل تری بپردازد که معمولا اکثر کارفرمایان از انجام چنین کاری دوری می گزینند .

6- بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .