انتقال سوابق بیمه1- بحث انتقال سوابق همواره یکی از بحث های مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و کشوری بوده است . توجه داشته باشید که هنگام انتقال سوابق از صندوق های کشوری و نیروهای مسلح به تامین اجتماعی و یا یکدیگر ما با انتقال سوابق بیمه و سابقه کار هر دو مواجه هستیم که این سابقه کار در صندوق های کشوری و نیروهای مسلح بعضا باعث افزایش حقوق نیز می شوند اما در صندوق تامین اجتماعی صرفا سابقه حق بیمه اضافه می گردد . همچنین انتقال سابقه بیمه از تامین اجتماعی به نیروهای مسلح یا کشوری صرفا در صورتیکه سابقه کار باشد می تواند در صندوق های فوق باعث افزایش حکم حقوقی شود و در سایر حالت ها مانند بیمه های خویش فرما صرفا زمان بازنشستگی را جلو می اندازد.

2- اگر بیمه شده نیروهای مسلح ، کشوری و تامین اجتماعی به دوران بازنشستگی رسیده باشد یا به هر دلیلی مانند ازکارافتادگی  دریافت کننده مستمری محسوب گردد دیگر نمی تواند انتقال سوابق بیمه ای انجام دهد . اما اگر بازخرید ، تعدیل ، اخراج ، انفصال ، واگذاری شرکت و یا هر اتفاق دیگری برایش افتاده باشد می تواند این کار را به سادگی انجام دهد . اصلا انتقال سوابق بیمه ای عمدتا برای چنین مواردی طراحی شده است .

3- هنگامیکه درخواست انتقال سوابق به صندوق مقصد داده می شود این صندوق نهایتا 1 ماه فرصت دارد تا درخواست را به صندوق اولیه ارسال کند . صندوق اولیه هم وظیفه دارد نهایتا تا 6 ماه جواب صندوق مقصد را با میزان مبلغ مورد نظر برای انتقال بدهد.

4- میزان مابه التفاوت پرداختی برای انتقال سوابق به صورت زیر محاسبه می شود :
مابه التفاوت = (آخرین حقوق در صندوق قبلی یا اولین حقوق در صندوق جدید هر کدام که بیشتر باشد ) * (تعداد ماههای انتقالی ) * 18درصد - (میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی )

5- میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی به این صورت محاسبه می گردد که مبالغ حق بیمه پرداختی در صندوق قبلی با توجه به نرخ تورم به روز رسانی شده و پس از کسر مبالغی که صرف هزینه های درمانی یا دیگر هزینه ها مانند غرامت های بیماری یا کمک هزینه ازدواج یا غرامت مقطوع نقص عضو شده است به صندوق جدید منتقل می گردد . مجموع این کسور برابر است با سهم درمان به علاوه یک درصد از کل مبلغ.

6- اگر دوباره خواسته باشیم صندوق را به صندوقی جدید عوض کنیم دیگر نیازی به محاسبه مجدد با استفاده از این فرمول نیست و عین مبلغ فوق به صندوق جدید منتقل می گردد.

7- پرداخت این مبلغ به صورت قسطی نیز می تواند باشد و معمولا نهایتا تعداد اقساط به عدد تعداد سالهای انتقال سنوات است . بیشترین میزان اقساط نیز 30 قسط می باشد و باید هر قسط در فرصتی 1 ماهه پرداخت گردد.

8 - بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .