نظریات پزشکی قانونی در تعیین دیه (2 ) !1- اینقدر که این روزها در مورد دیه از من سوال می شود در مورد بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر که معمولا بیشتر در مورد آنها می نویسم نمی شود . بنابراین تصمیم گرفتم این سری مقالات را کامل کنم و بعضا اطلاعات اندکی را که در این زمینه دارم با شما به اشتراک بگذارم . باز هم تاکید می کنم که برای اینکه میزان دیه یا ارش (که معمولا همه از دیه نام می برند در حالیکه واقعیت این است که بعضی موارد باید از عنوان ارش استفاده کرد) مشخص گردد باید نظریه پزشکی قانونی مشخص باشد . پزشکی قانونی صدمه ها را معمولا به حارصه و یا دامیه تقسیم می کند و در مواقع نادر از عنوان متلاحمه نیز استفاده می کند . درمان پذیر بودن یا نبودن و البته بی عیب درمان شدن یا باعیب درمان شدن آن را نیز مشخص می سازد . عباراتی که پزشکی قانونی در این موارد به کار می رود باید دقیقا مشخص شود تا بتوان میزان دیه را مشخص نمود . این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید .

2- ادامه  آسیب هایی که منتهی به دیه مشخصی می شود را در اینجا می آورم تا به یکسری از سوالهایی که در این زمینه پرسیده می شود جواب گفته شود (تمامی این مقادیر بر حسب نرخ دیه سال 1396 محاسبه شده است) :

 • دیه شکستگی استخوان آرنج دست : بین 11 میلیون و 500 هزار تومان تا 20 میلیون و 400 هزار تومان .
 • دیه شکستگی استخوان ترقوه اگر بی عیب درمان شود : 4 درصد دیه کامل معادل حدود 8 میلیون و 400 هزار تومان .
 • دیه شکستن مهره های کمر (ستون فقرات) در صورتیکه بی عیب درمان شود : 10 درصد دیه کامل معدل 21 میلیون تومان.
 • دیه شکستن هر یک از دنده های محیط قلب : 2.5 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 233 هزار تومان .
 • دیه شکستن هر دنده سمت راست : 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان .
 • دیه شکستن هر یک از دندان های جلو به طوریکه فقط ریشه مانده باشد : 5 درصد دیه کامل یک انسان معادل 10 میلیون و پانصد هزار تومان . 
 • دیه شکستن مقداری از دندان جلو : درصد شکستگی محاسبه می شودو به نسبت کل یک دندان تعیین می شود . 
 • دیه سیاه شدن هر یک از دندان های جلو بدون اینکه بیفتد : 3.33 درصد دیه کامل معادل 7 میلیون تومان .
 • دیه شکستن چانه : 10 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون تومان .
 • دیه شکستن گونه : 10 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون تومان .
 • دیه شکستن استخوان فک بالا : 10 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون تومان .
 • دیه شکستن استخوان فک پایین : 10 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون تومان .
 • شکستن استخوان بینی به صورت معمولی : 4 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 400 هزار تومان 
 • شکستن استخوان بینی اگر باعث جابجایی شود یا پس از درمان کچ بماند و یا همچنان ایراد داشته باشد : 10 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون تومان .
 • دیه سیاه شدگی پوست صورت : 0.6 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 260 هزار تومان .
 • دیه کبودی پوست صورت : 0.3 درصد دیه کامل معادل 630 هزار تومان .
 • دیه قرمزی پوست صورت : 0.15 درصد دیه کامل معادل 315 هزار تومان .
 • دیه سیاه شدگی غیر از صورت در گردن و دست و پا : 0.3 درصد دیه کامل معادل 630 هزار تومان .
 • دیه کبودی پوست بدن ، گردن و دست و پا : 0.15 درصد دیه کامل معادل 315 هزار تومان .
 • دیه قرمزی پوست گردن و دست و پا : 0.075 درصد دیه کامل معادل 157 هزار تومان .
 • دیه تورم در صورت یا بدن و کوفتگی تمام نقاط بدن بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد . 
 • دیه خراش پوست بدون خونریزی صورت (حارصه) : 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون 100 هزار تومان .
 • دیه بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه  صورت (دامیه) : 2 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان .
 • دیه بریدگی عمیق پوست همراه با بخیه صورت (متلاحمه) (تعداد بخیه در میزان دیه تاثیری ندارد) : 3 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان
 • دیه خراش پوست بدون خونریزی سایر نقاط بدن (به جز صورت)  (حارصه) : 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون 50 هزار تومان .
 • دیه بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه سایر نقاط بدن (به جز صورت) (دامیه) : 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان .
 • دیه بریدگی عمیق پوست همراه با بخیه سایر نقاط بدن (به جز صورت) (متلاحمه) (تعداد بخیه در میزان دیه تاثیری ندارد) : 1.5 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان .
 • خروج پلاتین از دست یا پا : 2 تا 3 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان تا 6 میلیون و 300 هزار تومان 
 • دامیه سر و صورت :2 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان .
 • دامیه سایر نقاط بدن : 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون 100 هزار تومان .
 • متلاحمه سر و صورت : 3 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان .
 • متلاحمه سایر نقاط بدن : 1.5 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان .
3- بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .