اجرائیات بیمه ، توقیف اموال و مسائل مرتبط !!1- بعضی واحد های اداره بیمه هست که تا به حال در صحبت هایم در مورد آن بحثی نداشته ام . واحدهایی که اهمیت فراوانی دارند و چون سوالات کمتری در مورد آن از ما پرسیده شده است ، ما هم کمتر در مورد آن مقالاتی منتشر کردیم . یکی از این واحدها ، اجرائیات بیمه است که وظیفه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان را بر عهده دارد . حالا ممکن است سازمان خود راسا به دنبال وصول این مطالبات باشد و یا اینکه با شکایت بیمه شده از کارفرما در اداره کار و گرفتن رای اداره  کار و یا رای قضایی مبنی بر الزام پرداخت حق بیمه ، شعب سازمان مجبور شوند که برای مطالبه حقوق کارگر و البته خود سازمان ، پیگیر دریافت مبالغ فوق گردند . با هم در این مورد در این مقاله بیشتر صحبت می کنیم . پس با ما همراه باشید !

2- مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزء مطالبات ممتاز بوده و قابلیت پیگیری و دریافت توسط سازمان را دارد . تاخیر و یا نپرداختن حق بیمه کارگران یکی از این مطالبات می باشد و هزینه هایی که به سازمان با توجه به موارد 66 و 90 قانون تامین اجتماعی در مورد ازکارافتادگی بیمه شدگان تحمیل می شود نیز جزئی از این مطالبات است. طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، مامورین اجرای سازمان یا مامورین اجرای احکام دادگستری می توانند برای دریافت این مطالبات اقدام کنند . برای وصول اینگونه مطالبات نیاز به حکم دادگاه نیست و سازمان طبق قانون خود می تواند نسبت به وصول موارد فوق اقدام نماید . هنگامیکه بدهی کارفرمایان به مرحله قطعی برسد ، سازمان وظیفه دارد 48 ساعت به کارفرما فرصت داده تا بدهی مربوطه را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت اقدام به صدور اجرائیه می نماید .

3- برای دریافت مطالبات  مزبور سازمان می توان معادل بدهی کارفرما تا حتی 30 درصد بیشتر از اموال وی را توقیف نماید . حتی اگر محل اقامت بدهکار معلوم نباشد سازمان می تواند اموال در دسترس وی را توقیف کند . نه تنها اموال اشخاص حقیقی بلکه اموال اشخاص حقوقی نیز می توانند طبق این مواد قانونی توقیف شود . اگر کارفرما خدای ناکرده فوت کرده باشد نیز می توان اموال افراد بدهکار به وی یا وراث وی را در همین زمینه توقیف کرد !! اگر کارگاهی ورشکست شده باشد مدیر تصفیه در زمینه پرداخت مطالبات سازمان مسئول می باشد . حتی در صورت زنده بودن کارفرما ، می توان بدهی افرادی که به وی بدهکارند را نیز معادل بدهی شان مستقیما دریافت کرد  ! هر چند معمولا از این بند استفاده چندانی نمی شود !! معمولا به بانک ها نامه ای برای توقیف حساب های فرد ، به راهنمائی و رانندگی بابت توقیف خودرو و به اداره ثبت بابت توقیف املاک مسکونی ، تجاری و اداری ممکن است نامه زده شود . حتی در صورت داشتن سهام در بورس هم می نوان سهام نامبرده را توقیف کرد .

4- حالا باید بگوئیم که در چه مواردی بازداشت اموال منقول و غیر منقول رفع می گردد . عمدتا در موارد زیر این اتفاق می افتد :

  • پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما یا شخص ثالث 
  • صدور دستور مقام قضائی (منظور در این مورد عمدتا آراء دیوان عدالت اداری است)
  • قسطی کردن بدهی کارفرما توسط شعبه با تضمین ملکی یا بانکی که توسط وی ارائه می شود . 
  • با تائید اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی و با توجه به مواردی که در آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی آمده است نیز می توان از اموال توقیفی رفع توقیف کرد . 
5- اگر اموال کارفرما در اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی توقیف شود و وی به میزان توقیف اموال معترض باشد می تواند به این موضوع اعتراض کرده تا کارشناس ارزش اموال را مورد ارزیابی قرار دهد . هزینه کارشناس بر عهده خود کارفرما است .  انتخاب کارشناس به حکم قرعه خواهد بود . بابت توقیف اموال نیز حق العمل اجرائی تعیین شده است که نیم عشر نام دارد و این مبلغ نیز از کارفرما دریافت می گردد . اموال منقول و غیر منقول توقیفی را می توان بعد از توقیف به مزایده گذاشت با این حال معمولا در این مورد کمی مکث صورت می پذیرد . آگهی مزایده معمولا در جراید رسمی و محلی چاپ می شود . همچنین مدتها قبل برای کمک به صنایع کوچک ، به مدت 1 سال هیچ گونه اجرائیاتی برای صنایع کوچک صادر نشد . اگر خریداری برای اموال فوق پیدا نگردد می توان سند آن را به نام سازمان تامین اجتماعی زد . در صورتیکه بدهی بدهکار قسطی شود تعداد اقساط نهایتا 36 قسط خواهد بود و سود 12 درصد به آن تعلق خواهد گرفت . اگر یکی از اقساط داده نشود عملا قسط بندی منتفی شده و توقیف اموال اجرائی می گردد .

6- بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .