مواردی از دیه که تا به حال صحبتی درباره آن نشده است ؟!1-هر چقدر از من در مورد دیه سوال می شود باز هم احساس می کنم مواردی هست که ناگفته باقی مانده است . واقعیت این است که هر نظریه پزشکی قانونی را که می بینم برایم واضح تر می شود که باید  خود را هر روز برای موارد جدیدتر آماده کنم . برای بدست آوردن درک بهتر در این زمینه ترجیح می دهم چند مثال جالب را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار دهم . پس با من همراه باشید !

2- به عنوان مثال اول نظریه پزشکی قانونی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم :


ردیف 1 : شکستگی استخوان بینی در حالت معمولی 4 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 400 هزار تومان است . اما در این رای مشخص نکرده است که بینی بهبود یافته است و یا نه ! احتمالا مراجعه بعدی برای این موضوع در نظر گرفته می شود تا وضعیت بینی مشخص گردد . اگر شکستگی استخوان بینی باعث جابجایی شود یا پس از درمان همچنان کج بماند و یا ایراد داشته باشد دیه آن 10 درصد دیه کامل که به نرخ سال 1396 معادل 21 میلیون تومان می شود . 

ردیف 2 : شکستگی خرد شده استخوان گونه چپ با انتشار شکستگی به استخوان های اطراف (مثل استخوان حدقه و اسفنوئید) که تحت عمل جراحی فلزگذاری قرار گرفته است (منقله) :  درست است که در اینجا بحث خردشدگی استخوان گونه مطرح شده است اما مشخص نمودن نوع جراحت در پایان عملا آسیب را از نوع مواردی دانسته است که دیه مقدر دارد . چون نوع جراحت از نوع منقله است 15 درصد دیه آن می باشد که به نرخ سال 1396 برابر با 31 میلیون و 500 هزار تومان می شود . 

ردیف 3 : خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ : این مورد ارش دارد و معمولا ارش آن 0.5 درصد دیه کامل است که به نرخ سال 1396  معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان می شود . 

3- حالا برای بررسی موارد جدیدتر به مثال زیر توجه کنید : 
ردیف 1 : آسیب نسوج نرم ساق پای چپ : معمولا پزشکی قانونی برای تعیین ارش و یا دیه از یک کتابچه مرجع در این زمینه استفاده می کند . در این کتاب مشخص شده است که آسیب نسوج با چه شرایطی چه میزان ارش دارد و بنابراین برای این مورد هیچ وقت دیه مقدری وجود ندارد . معمولا در معاینه ثانویه میزان این ارش مشخص می شود . 

ردیف 2 : خردشدگی استخوان درشت نی ساق پای چپ که جراحی شده است : ساق پا دو استخوان اصلی به اسم درشت نی و نازک نی دارد که شکستگی هر کدام از آنها 1/5 دیه ساق پا و خرد شدگی هر کدام از آنها 1/3 دیه ساق پا را شامل می شود . با توجه به اینکه جراحی شده است بنابراین احتمالا بدون عیب درمان می شود و بنابراین ضریب 4/5 هم به ان می خورد . دیه ساق پا هم که نصف دیه کامل است و بنابراین حاصل ضرب این 3 عدد برابر است با 13.33 درصد دیه کامل که به نرخ سال 1396 برابر است با 28 میلیون تومان .

ردیف 3 : شکستگی در استخوان نازک نی ساق پای چپ : این مورد جدا از مورد قبلی است و با توجه به همان محاسبات و با توجه به درمان شدن آن بدون عیب برابر است با 8 درصد دیه کامل که به نرخ سال 1396 برابر است با 16 میلیون و 800 هزار تومان . 

ردیف 4 : خراشیدگی حارصه ساعد دست راست : جراحت از نوع حارصه اگر در سر و صورت اتفاق بیفتد 1 درصد دیه کامل دارد و اگر در بقیه اعضای بدن اتفاق بیفتد 0.5 درصد دیه کامل دارد که در نتیجه با توجه به نرخ دیه در سال 1396 مبلغ 1 میلیون و 50 هزار تومان دیه آن می شود . 

4- بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .