بررسی دقیق یک نظریه پزشکی قانونی و میزان دیه آن !1- معمولا تا به حال سعی کرده ام از نظریه های پزشکی قانونی بسیار خلاصه استفاده کنم تا فهم و درک آن برای همگان ساده تر شود . با این حال سوالاتی در مورد ابتدا و انتهای بعضی از این نظریات و البته یکسری جزئیات بیشتر برای خیلی ها پیش آمد که در این مقاله تصمیم گرفتم به صورت مفصل در این مورد به بحث و بررسی بپردازم . پس با ما همراه باشید .

2- به نظریه پزشکی قانونی زیر توجه کنید . به اندازه کافی برایتان توضیح می دهم تا به خوبی موضوع را درک کنید : • ردیف 1 :  سائیدگی آرنج و ساعد دست چپ و ساعد و کف درست راست (چهار حارصه) . حارصه کمترین جراحت ممکن در میان جراحت های موجود است . جراحتی در حد خراش پوست . اگر این جراحت در سر و صورت ایجاد گردد دیه ان 1 درصد دیه کامل است و اگر در دیگر قسمت های بدن ایجاد گردد دیه آن 0.5 درصد دیه کامل است (تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد حارصه بر روی بندهای انگشت دست و یا پا است) . چون در این بند این جراحت ها در بدن و غیر از سر و صورت اتفاق افتاده است و تعداد ان 4 تا است در مجموع 2 درصد دیه کامل دارد که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان دیه آن می شود . 
 • ردیف 2 : جرح مچ پای راست و مچ پای چپ (دو دامیه) : در سلسله مراتب جراحات ، جراحت دامیه در مرتبه دوم قرار دارد . دامیه به جراحتی می گویند که کمی در گوشت نفوذ کرده و باعث خونریزی شده باشد . چون 2 دامیه اتفاق افتاده است مجموعا دو درصد دیه ان می شود که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان دیه آن می شود . 
 • ردیف 3 : کبودی پاشنه پای راست : کبودی هر قسمتی از اجزای بدن به غیر از سر و صورت 0.15 درصد دیه دارد . این کبودی معمولا از روی پرونده بیمارستانی و همچنین معاینه بالینی فهمیده می شود . اما اگر اثرات آن در معاینات بالینی از بین رفته باشد ولی در پرونده بیمارستانی این موضوع قید شده باشد حتما در نظریه پزشکی قانونی ثبت می گردد . با توجه به نرخ دیه سال 1396 ، مبلغ دیه 315 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 4 : سائیدگی زانوی راست (حارصه) :  سائیدگی از نوع حارصه است و نه در سر و گردن است و نه در انگشتان دست . پس دیه آن 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان در سال 1396 است . 
 • ردیف 5 : جرح زانوی چپ (متلاحمه) : جراحت متلاحمه بنا به تعریف جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد . اگر در قسمت های بدن به غیر از سر و صورت و بندهای انگشتان پا و دست اتفاق بیفتد دیه آن 1.5 درصد است و اگر در سر و صورت اتفاق بیفتد دیه آن 3 درصد است . بنابراین دیه این  جراحت 1.5 درصد است که در سال 1396 معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان می شود. 
 • ردیف 6 : خراشیدگی مچ و سطح پشتی و کف پای راست (سه حارصه) : جراحت حارصه است و در بدن فرد اتفاق افتاده است . مجموع هر 3 خراشیدگی 1.5 درصد دیه دارد که در سال 1396 معادل 3 میلیون و 150 هزار تومان می شود.  
 • ردیف 7 : پارگی کپسول مفصلی به همراه عضله چهار سر ران چپ : این آسیب یکی از مواردی است که دیه مقدری ندارد . برای محاسبه ارش آن دقت بالایی نیاز است و میزان پارگی یکی از فاکتورهایی است که در تعیین ارش تاثیر دارد . این مورد از مواردی است که باید در معاینه مجدد ارش آن تعیین شود ولی آن چیزی که من دیده ام معمولا بین 4 تا 8 درصد ارش برای این نوع جراحت مشخص می گردد . 
 • ردیف 8 : جرح بند اول انگشت چهارم پای چپ (دامیه) : منتظر بودم که چنین مثالی نمایان شود . در هنگام محاسبه دیه جراحت انگشتان دست ، دیه به نسبت کل انگشت محاسبه می شود نه به نسبت کل بدن ! چون جراحت دامیه است و در انگشت روی داده است دیه آن 2 درصد از دیه بند انگشت است . دیه بند انگشت نیز 1/3 دیه کل انگشت است (برای تمامی انگشتان صدق می کند به غیر از انگشت شصت که 1/2 محاسبه می شود) . دیه کل انگشت هم 10 درصد می باشد . بنابراین 2/300 از 10 درصد دیه می شود که معادل 2/3000 دیه کامل است و در سال 1396 معادل 140 هزار تومان می باشد . 
 • ردیف 9 : جرح پاشنه پای چپ (دامیه) :  جراحت دامیه در بدن و جایی غیر از انگشتان رخ داده است و دیه آن 1 درصد دیه کامل می باشد که در سال 1396 معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 10 : سائیدگی بند اول انگشت شصت پای راست (حارصه) : باز هم مانند ردیف 8 عمل می شود و دیه به نسبت انگشت حساب می گردد . البته دقت کنید که انگشت ، انگشت شصت می باشد ! چون جراحت حارصه برای انگشت است دیه آن 1 درصد به نسبت  انگشت محاسبه می شود . دیه بند انگشت شصت هم 1/2 دیه انگشت است و دیه انگشت هم 10 درصد دیه کامل است . بنابراین 1/200 از 10 درصد می شود یعنی 1/2000 که معادل 105 هزار تومان دیه به نرخ سال 1396 است . 
 • ردیف 11 : سائیدگی سطح پشتی پای چپ (حارصه) : چون جراحت حارصه در سطح بدن رخ داده است ، دیه آن 0.5 درصد دیه کامل است که معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان به نرخ دیه سال 1396 می باشد . 
 • ردیف 12 : شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای چپ : این مورد هم مثال خوبی است . شکستگی استخوان اصلی 1/5 آن عضو دیه دارد و در صورتیکه خوب شود 4/5 از شکستگی محاسبه می شود . یعنی 4/5 از 1/5 که می شود 4/25 یا 16 درصد . اما چون استخوان های اصلی پا 5 تا می باشند بنابراین 16 درصد از 1/5 محاسبه می شود یعنی 32 هزارم  و چون دیه کف پا 1/2 دیه کامل است نهایتا می شود 16 هزارم دیه کامل که به نرخ سال 1396 معادل 3 میلیون و 360 هزار تومان می شود . 
 • ردیف 13 : شکستگی استخوان بند اول انگشت چهارم پای چپ : چون شکستگی را از نوع شکسته شدن قابل درمان در نظرگرفته است (اگر این شکستگی و یا هر کدام از شکستگی های فوق درمان نشود در معاینه مجدد دیه آن مشخص می گردد که معمولا 1/5 دیه آن عضو بیشتر می شود) 16 درصد دیه بند اول انگشت در نظر گرفته می شود . دیه بند اول انگشت چهارم 1/3 دیه انگشت است و دیه انگشت 1/5 دیه پای چپ است و دیه پای چپ 1/2 دیه کامل است . با ضرب این 4 عدد در یکدیگر عدد 16/3000 بدست می آید که با توجه به نرخ دیه در سال 1396 معادل 1 میلیون و 120 هزار تومان می شود . 
3-  بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .