چگونه از تعرفه پزشکی قانونی میزان دیه را بفهمیم ؟!1- جالب است ! تعرفه ای که شما در سازمان نظام پزشکی پرداخت می کنید در بسیاری از مواقع ارتباط مستقیمی با رای صادره دارد ! مثل این می ماند که شما به یک پزشک معمولی مراجعه کنید و اگر بگوید سالمید و نیاز به درمان خاصی ندارید مبلغ کمتری بگیرد و اگر دارو دهد مبلغ بیشتری بگیرد و اگر آمپول تجویز کند مبلغ بیشتری بگیرد و ... . انگار نه انگار که شما بابت زمانی که در اختیارتان گذاشته می شود هزینه می دهید و ظاهرا نگاه قانونگذار به میزان دیه ای بوده است که با استفاده از این نظریات به متقاضی پرداخت می شود . به هر حال با اینکه این روند از نظر اینجانب منطقی نمی باشد ولی سعی می کنم به شما روشی هائی را نشان دهم که با آگاهی از این تعرفه ها نتایج خوبی از آن بگیرید . پس با من همراه باشید تا این مقاله را به پایان برسانیم !!

2- اگر برای تعیین دیه به پزشکی قانونی مراجعه کنید بستگی به اینکه مشکل جسمی باشد یا روانی باشد باید یک مبلغ اولیه را پرداخت کنید . این مقدار در سال 1396 برای مشکلات جسمی 48 هزار تومان و برای مشکلات روحی 50 هزار تومان می باشد . این مبلغ برای کارشناسی اولیه موضوع و مسائل جانبی هزینه می شود . حالا فارغ از میزان ارش که توسط پزشکی قانونی مشخص می شود و برای هر مقداری مبلغ مشخصی است (در بند بعد در مورد آن توضیح می دهم) شما تا چندین مرحله می توانید به رای فوق اعتراض کنید . در مرحله اول اگر اعتراض کنید باید 175 هزار تومان به نرخ سال 1396 پرداخت کنید . با پرداخت این مبلغ در مرکز استان یا شهرستان توسط کمیسیون پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد . اگر به رای این کمیسیون هم اعتراض داشته باشید با پرداخت 240 هزار تومان پرونده مجددا در کمیسیون پزشکی مرکز استان مورد بررسی قرار می گیرید و اگر برای آخرین بار روی این نظریه اعتراض داشته باشید پرونده در تهران در کمیسیون پزشکی نهایی مورد بررسی قرار می گیرد . هزینه این کمیسیون آخری معادل 385 هزار تومان است .

3- حالا اگر می خواهید بدون خواندن نظریه پزشکی قانونی بفهمید چه میزان ارش برایتان در نظر گرفته اند 48 هزار تومان یا 50 هزار تومان بند قبلی را از میزانی که پرداخت کرده اید کم کنید و ببینید با کدامیک از مبالغ زیر جور در می آید . در نتیجه به سادگی می توانید میزان ارش تعیین شده را متوجه شوید .

 • 1- اگر ارش تعیین شده 1 درصد از دیه کامل انسان یا کمتر باشد از شما 38 هزار تومان دریافت می گردد . 
 • 2- اگر ارش تعیین شدن بیش از 1 درصد و کمتر یا مساوی 10 درصد از دیه کامل انسان باشد ، باید 43 هزار تومان پرداخت کنید . 
 • 3- اگر ارش تعیین شده بیش از 10 درصد و کمتر یا مساوی 25 درصد از دیه کامل انسان باشد باید 58 هزار تومان پرداخت کنید . 
 • 4- اگر ارش تعیین شده بیش از 25 درصد و کمتر یا مساوی 50 درصد از دیه کامل انسان باشد باید 78 هزار تومان پرداخت کنید . 
 • 5- اگر ارش تعیین شده بیش از 50 درصد و کمتر یا مساوی 100 درصد از دیه کامل انسان باشد باید 88 هزار تومان پرداخت کنید . 
 • 6- اگر ارش تعیین شده بیش از 100 درصد از دیه کامل انسان باشد باید 98 هزار تومان پرداخت کنید .
4- حالا اگر فهمیدید چقدر ارش به شما تعلق گرفته است باید مبلغی که به عنوان ارش به شما داده می شود را نیز بدانید . توجه داشته باشید که مبلغ ارش جدا از دیه است و میزان دیه در نظریه پزشکی قانونی مشخص نمی شود و صرفا به این موضوع اشاره می شود که آسیب مربوطه دیه مقدر دارد . پس مبالغ مربوط به دیه به صورت جدا و توسط قاضی تعیین می شود . ارش موارد بند قبل به ترتیب زیر می باشد . 
 • 1- کمتر یا مساوی 2 میلیون و 100 هزار تومان .
 • 2- بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان تا 21 میلیون تومان .
 • 3- بیش از 21 میلیون تومان تا 52 میلیون و 500 هزار تومان . 
 • 4- بیش از 52 میلیون و 500 هزار تومان تا 105 میلیون تومان 
 • 5- بیش از 105 میلیون تومان تا 210 میلیون تومان 
 • 6-بیش از 210 میلیون تومان 
5-  بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .