دیه پارگی پیشانی دامیه است یا ارش دارد ؟سلام ! پارگی پیشانی بالای ابرو که خون جاری شده و بخیه شده مگر جز جراحتهای سر و صورت نیست؟ آیا دیه دامیه به آن تعلق می گیرد یا ارش طبق نظر کارشناس بیمه ایشان اعلام کردند ارش تعلق می گیرد ؟ بنظر شما کارشناس محترم رای کارشناس بیمه درست است یا خیر ؟ یا دامیه تعلق می گیرد یا متلاحمه . ربطی به ارش ندارد .