بیمه اجباری اصلی یا تحت تکفل قرار گرفتن !الی : سلام ! دخترم ده ماه است بيمه اجباري بوده است ،  حالا بخاطر شرايط موجود كارفرما تعديل نيرو دارد مي كند و لازم به ذكر است كه پدرش قبل از اينكه دخترم بيمه اجباري بشود اونو بيمه مي كرده ولي وقتي رفت سركار از بيمه پدر خارج شد . حالا نمي خواهم بدون بيمه بماند . مي شود راهنمايي بفرماييد چه كاري به صلاحش است !  قبلاً بخاطر محبتتون سپاسگزارم ؟ احتمالا تحت تکفل پدر بوده و از دفترچه درمانی استفاده می کرده است . اگر در کوتاه مدت احتمال اشتغال مجدد ایشان نیست بهتر است مجددا تحت تکفل پدرشان قرار گیرند .