آیا حق جذب باید در سنوات حساب شود ؟


حمید: سلام ! شرکت ما دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد . در احکام حقوقی صادره حق جذب هم پرداخت می شود و در محاسبه اضافه کار هم دخیل می‌باشد . شرکت در زمان تسویه حساب پرسنل حق جذب را بعنوان پارامترهای پرداخت حق سنوات لحاظ نمی کند و می گویند این مزایا بوده و نباید براساس آن حق سنوات پرداخت شود . آیا این قانونی است ؟ نه باید حساب کند . تمامی مزایای ثابت باید در سنوات در نظر گرفته شود . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟