دیه شکستگی مهره گردنمحمد جایدری : با سلام و خسته نباشید ! تصادف کردم و پزشکی قانونی برای من پارگی ناکامل رباط قدامی زانوی  راست و مینیسک خلفی و شکستگی زائده عرضی مهره هفتم گردن زده است ولی درصد نزده . سپاسگذار می شوم اگر درصد دیه را بهم بگوئید ؟

·         بابت پارگی کامل رباط صلیبی 8 درصد دیه کامل و رباط جانبی 4 درصد دیه کامل در نظر گرفته می شود . بستگی به میزان پارگی و نوع رباط برایتان ارش تعیین می شود . هر درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان می باشد .
·         بابت پارگی مینیسک 8 درصد دیه در نظر گرفته می شود معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان .
·         بابت شکستگی زائه عرض مهره هفتم گردن ارش تعلق می گیرد . بستگی به شدت آسیب دارد . من فکر می کنم حدود 10 درصد دیه تعلق بگیرد معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟