گرفتن هزینه های بیکاری بر اثر تصادف !آریائی نژاد : سلام مجدد !ممنون از پاسخ تون استادگرامی لطف کردید . من مدت هفت ماه طول درمان داشتم و توی این مدت قادربه کارکردن هم نبودم  و ضمنا خسارت وارده به موتورم هم زیاد بود . آیا راهی برای دریافت این هزینه ها وجود ندارد ( ازبیمه یا ازخود طرف مقصرتصادف ) و آیا گرفتن وکیل می تواند دراین زمینه کمکی بکند و آیا رضایت محضری که من موقع دریافت دیه می دهم این رضایت درمورد شخص مقصر هم مصداق دارد یعنی به این وسیله به ایشان هم رضایت داده ام . زیاده خواه نیستم اما نسبت به نقص عضوی که تا آخر عمر دچار شده ام میزان دیه ناچیز است . البته نظر من این است لطف کنید وراهنماییم کنید بینهایت سپاسگذارم از لطف شما  ؟ بابت هزینه بیکاری باید مجزا شکایت کنید و از خود مقصر در صورتیکه قاضی تائید کند دریافت کنید . بابت موتور در صورت داشتن کروکی ، بیمه باید پرداخت نماید . گرفتن وکیل برای دریافت هزینه های بیکاری خوب است . بابت دیه مبلغ بیشتری به شما تعلق نخواهد گرفت .