آیا طرفین باید در هیات تشخیص حضور داشته باشند ؟!آریائی نژاد : سلام ! سوالی درباره شکایت از کارفرما داشتم ! کارفرمای بنده ۳ ماه اول کارم بنده را بیمه نکرده و بعد از ۸ ماه که بنده نخواستم ادامه همکاری بدهم ، مانده حسابم را تسویه نکرده است . ن شکایت کردم  که نوبت زدن برای ۲۴ مهر ! منتها بالای برگه نوشته :نوبت اول: خواهان ، این یعنی تو جلسه اول فقط من هستم؟ و خوانده نمی آید ؟ نه . برای ایشان هم فرستاده شده است با عنوان خوانده ، نوبت اول . هر دو نفر باید حضور داشته باشید .

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟