چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در یک هلدینگ !


میثم : باسلام !  آیا اگر شرکتی که زیرمجموعه یک برندی باشد که شامل چند شرکت با نام های مختلف می شود برای احتساب پایه سنواتی  که می بایست پنجاه نفر در یک کارگاه باشند کل مجموعه مد نظر می باشد یا خیر ؟ اگر منظورتان طرح طبقه بندی مشاغل باشد بستگی به کارفرما دارد . اگر کارفرمای همه آنها یکی باشد طرح طبقه بندی مشاغل باید در موردشان اجرا شود . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟