پرداخت بیمه از دو شعبه و بیمه بیکاری !


محسن ذوالفقاری : شهرستان دیگر که پروژه داشته واریز نموده حال با وجود قرارداد بیش از یکسال و واریز بیمه بیش از یکسال توسط شرکت ولی در دو شعبه بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟ سایر شرایط را دارا هستم. با تشکر ؟ اگر کارفرما یکی باشد می توانید از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایید . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟