تا چه زمانی می توانیم بابت بیمه شکایت کنیم ؟


سلام وقت بخیر خسته نباشید ! در مورد بیمه سوال داشتم . اگر بیشتر از سه ماه از تایم اخراج از شرکتی بگذرد در مورد حق بیمه شکایت نکنی دیگه نمیشه کاری کرد یا هنوز وقت واسه شکایت هست ؟ هر زمانی بخواهید بابت بیمه یا دیگر حقوق و مزایا می توانید شکایت کنید . تنها بابت بیمه بیکاری باید در کمتر از 1 ماه به شعبه بیمه خبر دهید .