شکایت بابت کارهای اضافه ای که انجام داده ام ؟!مهران امجدیان : با سلام ! بنده از ۱۳۸۸ برج ۹ تا ۹۷/۰۶/۳۱ دریک شرکت پیمانکاری مشغول کار بودم که بعد از اتمام قرارداد اخراج شدم . قرارداد من بعنوان انباردار بود . هم انبادار بودم ، هم مسئول خرید و پیگیری صورتجلسات و انجام امور اداری و کارهای اجرایی ! آیا می توانم از این شرکت شکایت کنم و اجرت مثل کارهای اضافه ای که انجام دادم بگیرم ؟ بابت کارهای اضافه ای که انجام دادید بعید است به نفع شما رای داده شود . به نتیجه نمی رسید .