چرا پزشک معتمد بیمه دیه کمتری محاسبه می کند ؟


با سلام ! بنده در شرکت آسیب دیدم . شرح آسیب دیدگی به این شکل می باشد:
1.     شکستگی مهره چهارم کمری که با کمک مهره های سوم و پنجم فیکس و فیوژن شده (خشک کردن مهره ) است .
2.     هر دو پاشنه پای چپ و راست که آن هم با جراحی باز و عمل فیوژن(تالکالکانه)روند بهبودی را تا حدودی طی کردم. شرکت برای دیه من را به بیمه معرفی کرد . بدون اینکه شکایتی بشود . حالا سوال من این است که چرا مبلغ دیه ای که برای من در نظر گرفتند با مبلغی که پزشکی قانونی (سوالی که بنده کردم) اختلاف زیادی دارد . یعنی بیمه خیلی کمتر داره پرداخت می کند ؟  ممنون می شوم پاسخ بدهید ؟ معمولا پزشکی معتمد بیمه ، دیه کمتری در نظر می گیرد . اگر با شکایت پش بروید بهتر نتیجه می گیرید . پزشک بیمه ، منافع شرکت بیمه را نیز در نظر می گیرد .