چند بار می توان در جلسه اداره کار غیبت نمود ؟!


مهرداد مهردادی : کارگر به ناحق از من شکایت کرده است .  می خواهم بدانم جلسه بدوی را چند بار می شود بعلت عدم حضور تجدید کرد. اگر جلسه اول غایب بشوم، وقت برای جلسه دوم می دهند ، اگر باز غایب بشوم باز هم وقت جلسه سوم می دهند یا غیابی انجام می شود ؟ معمولا بیشتر از یک جلسه نمی توانید غیبت کنید . در جلسه دوم رای می دهند . اگر درخواست ها از نظر مبلغ زیاد نباشد ممکن است در همان دفعه اول رای صادر کنند . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟