حق جذب من پس از طرح طبقه بندی کم شده است ؟


اکبری : سلام بعد از اجرای طرح حق جذب من کم شده چرا ؟ چیزی به نام حق جذب معمولا بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد مگر در موارد خاص . البته حق جذب معمولا در حقوق مبنا در نظر گرفته می شود . مهم این است که مجموع حقوق و مزایای ثابت تان کم نشده باشد .


پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟