آیا بیمه بیکاری جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود ؟فرشاد وارت : با سلام آیا بیمه بیکاری بلافاصله بعد از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور هم جزء سابقه سخت و زیان اور شناخته می شود ؟ بله . جزء سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود .