همسایه ما بابت دیه شکایت کرده است ؟قاصدک : همان خانمی که از بنده شکایت کرده بود که او را زدم در کلانتری رضایت داد . من و دو تا از همسایه ها که داخل یک آپارتمان زندگی می کنیم ازاو شکایت کردیم که ایشان 7 سال است که مزاحم ما و اهالی ساختمان و همسایه های کوچه هم شده است . این خانم هر روز فحاشی های خیلی بد و آشغال ریختن جلوی همه خانه ها و برداشتن لباسهای ما وهمسایه می شود و ما3نفر از او شکایت کردیم و 5 تا شاهد هم بردیم . حالا احضاریه آوردند . می خواستم بدانم که چه خواهد شد ؟ خیلی ممنون می شوم جواب بنده را بدهید ؟ اگر رضایت داده اند برای چی احضاریه آمده است . اگر به دادسرا احضار شده اید احتمالا ایشان شکایت کرده اند و با رای دادگاه و نظریه پزشکی قانونی دیه به ایشان تعلق می گیرد و ممکن است جریمه نقدی هم بشوید .