بابت دیر پرداخت کردن حقوق به کجا شکایت کنم ؟


شیوا زمان : کارفرمای من بیمه ، سنوات و حقوق یک ماه من را پرداخت نکرده و حقوق ماه قبل را با تاخیر یکساله پرداخت کرده  است. به نظر شما برای مطالبه حق بیمه، حقوق معوقه و خسارت دیر پرداخت کردن حقوق اظهار نامه برایش ارسال کنم یا مستقیما به اداره کار بروم ؟بابت حق بیمه و حقوق معوقه باید به اداره کار شکایت کنید . بعد از اینکه از اداره کار رای گرفتید با تاخیر در پرداخت معوقاتتان باید خسارت تاخیر در تادیه به دادگاه ارائه کنید . 

پست‌های معروف از این وبلاگ

مراحل شکایت از کارفرما ! (البته تا می توانید این کار را نکنید !!)

محاسبه دیه اعضای بدن

افت قیمت و نکاتی که ممکن است ندانید ؟!

آدرس خانه کارگر در تمامی شهر ها !

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

بیمه قالیبافان : سیر تا پیاز

محاسبه افت قیمت خودرو !

طرح طبقه بندی مشاغل و پرداختی به کارگران !

معاینات اولیه بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟