دیه کاهش سطح هوشیاری خفیف

محمد خسروی : ممنون بابت جواب قبلی ولی می خواستم بدانم که دیه خونمردگی سمت چپ سر داشته و کاهش سطح هوشیاری خفیف داشته است ، مشمول دیه مقدر است . ارش کاهش سطح هوشیاری خفیف یک درصد دیه کامل و ارش خونمردگی سمت چپ سر یک درصد دیه کامل است و همچنین کوفتگی مغز داشته که ارش آن دو درصد دیه کامل است . می خواستم بدانم که فقط ارش حساب می شود ؟ دیه جدا درنظر گرفته نمی شود ؟ این دو آسیب همین ارشی که نوشته شده است دارد ولی دیه مقدر ممکن است بابت چیزی باشد که ننوشته اید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید
·          سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست .
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد