گرفتن دیه به علت عمل قلب باز !

اشراقی : من در شرکتی که مشغول بکار بودم عمل قلب باز کردم . آیا من می توانم از کارفرما دیه بخواهم یا نه ؟ اگر کارفرما مسائل ایمنی را رعایت نکرده باشد که باعث عمل قلب باز شما شده باشد و کارشناس اداره کار ایشان را مقصر بداند می توانید دیه بگیرید . احتمالش کم است .·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید
·          سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست .
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد