محاسبه دیه نظریه پزشکی قانونی


زهرا : دیه نظریه پزشکی قانونی زیر را محاسبه نمایید ؟
1.     0.65 درصد دیه کامل بابت کبودی و تورم مچ پای راست معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان
2.     0.15 درصد دیه کامل بابت کبودی روی پای راست معادل 405 هزار تومان
3.     0.65 درصد دیه کامل بابت کبودی و تورم پاشنه پای راست معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان
4.     0.15 درصد دیه کامل بابت کبودی کف پای راست معادل 405 هزار تومان
5.     4/750 دیه کامل بابت شکستگی بند ابتدایی انگشت اول معادل 1 میلیون و 440 هزار تومان
6.     2 درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه روی پای راست معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
7.     2 درصد بابت ارش ها معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .