بیمه های طرف قرارداد بیمارستان های امام خمینی


زهرا فصیحی  : بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امام خمینی کدام هستند ؟
1.     بیمه تامین اجتماعی
2.     بیمه نیروهای مسلح
3.     بیمه ایران
4.     بیمه ملت
5.     بیمه بانک ها
6.     بیمه خدمات درمانی و البیته بیمه سلامت

بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .