دیه حارصه قسمت های مختلف بدن


مهدی : سلام وقت بخیر !  درخواست محاسبه دیه با شرح زیر را داشتم :
1.     شانزده صدم ديه کامل بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان درشت نی و نازک نی ساق چپ که در وضعيت قابل قبول التيام يافته اند .
2.      چهار صدم بابت 1و 2 دو جرح حارصه خلف آرنج چپ
3.      حارصه کف دست چپ
4.      حارصه خلف آرنج راست
5.      حارصه خلف مچ دست راست
6.      حارصه زانوی چپ
7.     دو حارصه باسن چپ .
8.     دو هزارم بابت جرح حارصه بند اول و دوم انگشت شست دست چپ
9.      يک سه هزارم بابت جرح حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست
10.  دو و نيم صدم بابت ارش آسيب نسج نرم ساق چپ اطراف محل شکستگی
11.  يک و نيم صدم بابت ...
12.  يك و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودي بستر ناخن انگشت شست پاي چپ
13.  ارش سوختگی درجه دو سطحی خلف ساق چپ به ميزان نيم درصد کل بدن (و در خصوص ارش آسيب نسج نرم ساق چپ ناشی از عمل جراحی تثبيت داخلی به جهت عدم انتساب به فعل متهم ، مسئوليتی متوجه وی نمی باشد. ظرف دو سال ( هر سال نصف ديه) از تاريخ وقوع جرم در حق شاکی محکوم می نمايد ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     16 درصد دیه کامل معادل 43 میلیون و 200 هزار تومان
2.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
3.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
6.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
7.     1 درصددیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
8.     2 هزارم دیه کامل 540 هزار تومان
9.     1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان
10. 2.5 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 750 هزار تومان
11. 1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
12. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
13. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .