طلب سنوات از کارفرما


مسعود : طلب سنوات ، حق بیمه ساعات اضافه کاری ،  ضعیفی چشم در اثر کار ؟ سنوات و حق بیمه ساعات اضافه کاری را اگر مدرک داشته باشید می توانید شکایت کنید . بابت ضعیفی چشم در اثر کار می توانید فقط درخواست ازکارافتادگی به تامین اجتماعی دهید که بعید است سود خاصی به شما تعلق بگیرد.

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . 
·          سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست .
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد . 
·         عضویت در کانال تلگرام بیمه جو