بیمه اجباری و کارفرمایی اعضاء هیات مدیره

عباس مرادی : برای مدیر عامل در شرکتمان در لیست بیمه برای ایشان رد شده است با عنوان شغلی مدیر عامل.  در حال حاضر از طریق وبسایت شما متوجه شدم این امکان وجود داشت که با شرایطی حق بیمه بیکاری 30 درصد برای ایشان پرداخت نشود. سوال من این است با عنوان شغلی ایشان(مدیر عامل) در لیست بیمه مشکلی برای سوابق ایشان از حیث بازنشستگی پیش نخواهد آمد ؟ و صرفاً هزینه بیشتری پرداخت شده است؟ دوماً در خصوص سایر اعضای هیئت مدیره اگر بخواهیم از امکان عدم پرداخت 3% بیمه بیکاری استفاده کنیم، باید عنوان شغلی ایشان در لیست عضو هیئت مدیره باشد یا عنوان شغلی واقعی ایشان مثلا مدیر مالی سوماً در خصوص قرارداد کارفرمائی توضیح بفرمائید که چیست و چطور باید آن را تکمیل نمود ؟
1.     نه ! باید 27 درصد پرداخت کنید به شرط اینکه حق بگیر موظف باشند و تمام وقت بوده و شرح وظیفه معینی داشته باشند . البته 30 درصد هر پرداخت کنید شعبه ایراد نمی گیرد ولی 3 درصد اضافه هیچ سودی ندارد و بیمه بیکاری به ایشان تعلق نمی گیرد .
2.     اگر بخواهید بیمه اجباری رد کنید حتما باید عنوان شغلی واقعی داشته باشند و سهامدار هم نباشند . در این صورت می توانید هم 27 درصد پرداخت کنید هم 30 درصد و بیمه بیکاری به اعضاء هیات مدیره در چنین شراطی که تمام وقت باشند تعلق می گیرد ولی عدم پرداخت ان نیز مشکلی ایجاد نمی کند .
3.     این سوال را درست نهمیدم . اگر منظورتان بیمه کارفرمایی است مشابه بیمه حرف و مشاغل آزاد و یا اختیاری و از نوع بیمه های خویش فرما است . بیمه اجباری از آن بهتر است . اگر نتوانستید بیمه اجباری کنید به فکر آن بیفتید .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید
·          سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست .
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد