مقصر تصادف در حال سبقت

مهدی : دوست من در حال سبقت بوده که خودرویی که قصد سبقت داشته خودش بدون توجه تصمیم به سبقت می گیرد و تصادف بغل به بغل پیش آمده و خودروی جلویی کمی جلوتر منحرف شده و سرنشین آن بعد از چند روز فوت می کند مقصر کیست ؟
1.     اینگونه نمی توان نظر داد . باید کروکی دقیق باشد تا بتوان دقیق گفت .
2.     در حالت کلی سبقت از ماشینی که در حال سبقت است خلاف است . بنابراین احتمالا دوست شما درصدی مقصر است که میزان آن بستگی به کروکی دارد .
3.     اینکه کدام خودرو به خودروی جلویی خرده است بسیار اهمیت دارد .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید