سختی کار شغل چاپچی در چاپخانه

مجد سعادت : سلام ! مدت 19 سال و 8 ماه سابقه کار در چاپخانه به عنوان چاپچی را دارم . البته از سال 77 به بعد تا 92 در چاپخانه بودم و پس از آن به مدت دو سال بیمه بیکاری گرفتم و پس از آن مدت یکسال نیز بیمه مشاغل آزاد رد کردم خودم و مجددا سال 95 به همان چاپخانه بازگشتم .
می گویند افرادی که در چاپخانه باشند با عنوان شغلی چاپچی یا اپراتور چاپ با 20 سال یا 25 سال سابقه بازنشسته می شوند . در آن قدیم ها عنوان شغلی برای ما کارگر ساده رد شده و به تازگی از سال 95 چاپچی عنوان شده است.چگونه می توانم در خواست برای بازنشستگی با سختی کار دهم و سوال دوم این که آیا می توان از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد ؟
1.     ابتدا باید بابت سال هایی که به کار مشغول بوده اید از کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار رای مبنی بر سختی کار بگیرید . چون این شغل جزء گروه A است و باید در کمیته بررسی شود .
2.     اگر رای موافق بگیرید مطمئنا تامین اجتماعی موافقت نمی کند چون حق بیمه تان با عنوان شغلی دیگری رد شده است . بنابراین باید از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .
3.     اگر شکایت تان در دیوان عدالت اداری مورد موافقت قرار گیرد تامین اجتماعی حق بیمه جدید را به همراه جریمه محاسبه می کند و مبالغ فوق باید توسط کارفرما پرداخت گردد .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید