شکایت برای بازپس گیری سفته

ابوالفضل : مدتی پیش از کارفرما مبلغی را به عنوان قرض گرفتم و در مقابل سفته دادم ولی پس از بازگرداندن هنوز سفته ها را به من پس نداده و مدام بهانه میاره که گم کردم . چه باید کرد . در ضمن من رو سفته ها امضا کردم ولی توضیح ننوشتم ؟  از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازپس گیری سفته را مطرح کنید . یک ماه فرصت دارند بدهند . اگر ندادند به دادگاه شکایت کنید .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید