آیا بیمه کارگری با مدیر عامل بودن ایجاد مشکل می کند ؟


وحید فنایی : در شرکتی به عنوان کارگر مشغول کار هستم و برایم بیمه رد می شود . همزمان در شرکت خصوصی دیگری به عنوان مدیر عامل می باشم و هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی کنم بیمه هم نیز رد نمی شود .آیا در هنگام بازنشستگی مشکلی با تامین اجتماعی پیدا نمی کنم ؟ آیا بیمه ای که از طرف شرکت به عنوان کارگر برایم رد می شود مورد پذیرش برای بازنشستگی می باشد ؟ اگر بیمه از شرکت دوم برایتان رد نمی شود مشکل خاصی نخواهد داشت . البته اگر سهامدار باشید ممکن است ایراد گرفته شود که باید حق بیمه اختیاری یا کارفرمایی پرداخت می کردید . این ایراد وقتی گرفته می شوید که حق بیمه تان در سال های بیمه پردازی در محل کار از نرم معمولا خارج شوید . ولی در مجموع فکر می کنم که مشکل خاصی پیش نمی آید.


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد . 
·         عضویت در کانال تلگرام بیمه جو