مقصر تصادف در دور برگردان

حنین محمدی : در اتوبان قصد دور زدن از دور برگردان بودم در فاصله ۱۵۰ متری از دوربرگردان راهنما زدم و به سمت چپ متمایل شدم . فاصله ماشین پشت سرم زیاد بود ولی به علت سرعت زیاد نتوانست کنترل کند و سمت راست ماشین عقبی به سمت چپ ماشین من از عقب برخورد کرد .  در این حادثه مقصر کیست ؟ بستگی به کروکی و خط ترمزش نیز دارد . البته تقریبا می توان گفت مقصر خودروی عقبی است چون از عقب تصادف داشته است .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید