آیا تامین اجتماعی هزینه عمل در بیمارستان خصوصی را پرداخت می کند ؟

حمید دهقانی : سلام ! چشم چپم رادربیمارستان خصوصی عمل رینگ قرنیه انجام داده ام . آیا بیمه با ارائه مدارک عمل بخشی از هزینه را پرداخت می کند و چند درصد را پرداخت می کند باتشکر ؟  اگر با تامین اجتماعی قرارداد داشته باشد پرداخت می کند وگرنه پرداخت نمی کند .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید