برای طول درمان از کدام شعبه تامین اجتماعی اقدام کنم ؟

محسن خزایی : سلام ! بنده تصادف کردم . می خواهم طول درمان بگیرم . آیا حتما باید به شعبه محل کارم مراجعه کنم یا خیر از هر شعبه ای که اقدام کنم انجام می دهند . ممنون ؟ باید به شعبه بیمه تان که حق بیمه تان به آن پرداخت می شود مراجعه کنید .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید