چگونه انتقال سابقه بیمه از بیمه خدمات درمانی

مریم گله بسیاری : باسلام ! حدود 14سال سابقه خدمات درمانی دارم . بازخرید شدم. برای انتقال سوابق به تامین اجتماعی چه هزینه ای باید پرداخت بشود و می توانم سال کمتری را انتقال بدهم ؟ باید ابتدا بیمه پرداز تامین اجتماعی باشید . 18 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه (حق بیمه منهای کسر حق درمان و بیمه بیکاری) را باید در تعداد ماه هایی که می خواهید انتقال دهید ضرب بکنید . سپس مبلغ دریافتی از ارگان مربوطه بابت حق بیمه های پرداختی را از آن کم کنید . نتیجه حاصله را باید نقد یا اقساط پرداخت کنید . کل سابقه تان را باید منتقل کنید و نمی توانید انتخاب کنید .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید