آیا دیه درست محاسبه شده است ؟

سلام ! پزشکی قانونی موارد زیر را تعیین و ۴۲ درصد دیه تعیین کرده است . آیا این مقدار کافی هست یا اعتراض کنم :
1.     شکستگی مهره دوم با جابجایی قطعات و ایجاد تنگی کانال نخاعی
2.     شکستگی مهره سوم
3.      شکستگی در زائده عرضی مهره دوم و سوم
4.     شکستگی بدون جابجایی در یال راست استخوان ساکروم s1تا s5
5.     شکستگی در دنده ۶ و ۷ راست و ۱۲ چپ
6.     کفیژیون در هر دو ریه و هموراژی در ریه راست
7.     نیوتوراکس وسیع در ریه راست همراه با آمفیزم زیر جلدی
8.     شکستگی چند تکه ای در پاشنه راست
9.      شکستگی ۴ تا متاتارس انگشت پای چپ و بند اول انگشت پای چپ
10. پارگی پرده گوش چپ ! آیا مقدار ۴۲ درصد مناسب هست یا معترض بشم ؟
به نظر من درست است . بندهای 1 تا 4 مجموعا 20 درصد دیه و ارش دارد . بابت مابقی نیز به نظر من درست محاسبه شده است . اعتراض نکنید ، فایده خاصی ندارد .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.