دیه سیاه شدگی بدن

براتی : سلام ! روزتان بخیر ! ببخشید من چند روزه از طریقه ایمیل عکس فرستادم برای محاسبه دیه اما هنوز جوابی نگرفتم ! چون عکس از طریق سایت نمی شد بفرستم . از طریق ایمیل فرستادم . بسیار ممنون می شوم ‌ایمیل مرا هم چک کنید ؟
1.     6 درصد دیه کامل بابت 3 دامیه فوق معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان
2.     0.5 درصد دیه کامل بابت خونریزی ملتحمه معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.     0.5 درصد دیه کامل برای تورم و سیاه شدگی اطراف چشم راست معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     4 درصد دیه کامل بابت دو دامیه فوق معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
5.     بابت حارصه ها 5.5 درصد دیه کامل معادل 14 میلیون و 850 هزار تومان و 1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان
6.     2.4 درصد دیه کامل بابت سیاه شدگ ها معادل 6 میلیون و 480 هزار تومان
7.     0.5 درصد دیه کامل بابت تورم ساق راست معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
8.     مجموعا 17 درصد دیه کامل بابت شکستگی منقله و ارش آن معادل 45 میلیون و 900 هزار تومان
9.     5 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان

10. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان