بیمه اعضای هئت مدیره

احسان: آیا همه اعضای هیئت مدیره باید قرار داد کارفرمایی انجام دهند ؟ آیا رئیس هیئت مدیره که یک فرد بازنشسته هست می تواند بجای مدیرعامل اعلام شود چون حق بیمه ای برایش رد نمی شود ؟
1.     پرداخت حق بیمه اعضای هیات مدیره اجباری نیست . اگر سهامدار نیستند و در قبال انجام کار مشخصی حقوق و دستمزد می گیرند می توانید برایشان به صورت اجباری حق بیمه پرداخت کنید . در صورت دلخواه هم می توانند به صورت اختیاری یا کارفرمایی حق بیمه پرداخت کنند .
2.     اعلام مدیر عامل و رئیس هیات مدیره باید براساس ثبت شرکت باشد و نمی توانید کسی را به جای دیگری قرار دهید .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.