دیه شکستگی استخوان کف پا


رضا اشراقی : شکستگی قاعده استخوان کف پائی پنجم پای چپ و تورم و کبودی در قسمت خارجی پای چپ و خراشیدگی حارصه در قسمت خارجی ساعد دست چپ دیه اش چقدر می باشد ؟
1.     شکستگی قاعده استخوان 1.6 درصد دیه دارد معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان
2.     بابت کبودی پای چپ 0.15 درصد دیه دارد معادل 405 هزار تومان و بابت تورم بستگی به میزان تورم دارد .
3.     بابت خراشیدگی حارصه 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .