دیه کندگی استخوان


نوروز : کندگی استخوان میانی پا یعنی چه و دیه آن چقدر است ؟ ما استخوانی به نام استخوان میانی نداریم . اما ارش کندن استخوان تقریبا مشابه ارش خرد شدن استخوان است . البته بستگی دارد کدام استخوان باشد .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 
·         مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .