شکایت از مهندس ناظر بابت ماده 66 قانون تامین اجتماعی


سارا : با سلام ! من ناظر  ! سال ۹۳ حادثه از در کارگاه رخ داد و منجر به فوت شد . نظام مهندسی مازندران طبق قراردادی با بیمه ایران کارفرما و مهندسین را به مدت۱۲ سال بیمه مسئولیت کرده است . من و ناظر سازه از طرف کارشناس اداره کار ده درصد مقصر شناخته شدیم و کارفرما ۷۰ درصد .
ما طی نامه عنوان کردیم که تحت پوشش بیمه ایران هستیم . دیه به ورثه پرداخت شد و چند ماه بعد ابلاغ ماده ۶۶ برای ما آمد .نامه ای از تامین اجتماعی به بیمه ایران مبنی بر پرداخت مستمری زده شد.بیمه ایران مبلغ را تایید کرد اما اظهار می کنند که کارفرما باید با حضور در بیمه و پیگیری مبلغ را دریافت و به تامین اجتماعی بدهد .
کارفرما با خیال اینکه بیمه مبلغ را پرداخت می کند پیگیری نکرد . حال بعد از ۵ سال تامین اجتماعی ابلاغیه هایی برای ما فرستاد و عنوان کرد که باید به روز معادل ده سال را پرداخت کنیم و ما هم ده درصد سهیم هستیم :
1.     در ماده ۶۶ مستمری حرفی از ناظر نیامده و کارفرما و نماینده آن مسئول پرداختند پس چرا ما هم درصد گرفتیم ؟
2.     بیمه ایران مسئولیتی برای پرداخت به تامین نداشت؟
3.     مامی توانیم از کارفرما به خاطر عدم پیگیری شاکی باشیم ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     در این مورد بحث فراوان بود و حتی باعث شکایت به دیوان عدالت اداری گردید . نهایتا مهندسان ناظر هم در کنار کارفرما مسئول قرار گرفتند . در بیمه های مسئولیت مهندسین ناظر هم کلوزی در این زمینه وجود دارد . ضمنا اگر مهندسین ناظر دستورات ایمنی خاصی داده به صورت مکتوب به کارفرما داده باشند و رسید وی را گرفته باشند و کارفرما به آن عمل نکرده باشد و یکی از عوامل حادثه عدم رعایت موارد فوق باشد ، تمامی مسئولیت با کارفرما است .
2.     نه ! مقصرین حادثه باید از بیمه مبلغ فوق را می گرفتند و نامه شعبه تامین اجتماعی در این زمینه را به بیمه ارائه می دادند .
3.     بله می توانید شکایت کنید و البته از تامین اجتماعی هم می توانید شکایت کنید که چرا همان موقع به شما اطلاع نداده است . از کارفرما به دادگاه عمومی شکایت کنید و از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری !