شکایت برای بیمه بیکاری

عطیه رضائی : از سال ۱۳۹۲مشغول بکار شدم ولی ببمه منو از خرداد ۹۳داده شده توسط کارفرما.  در حین این ۵ سال یکی دو ماه بیمه رد نکرد . من کار ثبتی انجام می دادم ولی عنوان بیمه من را خدماتی رد شده که الان به ضرر من شده و من اطلاع نداشتم .
حقوق از سال ۹۲ تا ۹۶ با بحث ۳۵۰ تومان می داد !  سال ۹۷ گفت بیشتر نمی دهم . سال ۹۷با بحث و دعوا شد ۶۰۰. کار می خواست از ما ، ساعت کار قانون کار ولی حقوقش متل قانون کار نبود . گفت من حقوق نمی دهم بیشتر ؟!
البته چون بحت فامیلیت بود ماهم قرار بدون پرشدن امضا می کردیم . آخرشم گفت انصرافت را بنویس ، گفتم من نیازی نمی بینم چیزی بنویسم یا امضا کنم. الان می خواهم شکایت کنم برای بیمه بیکاری و مطالبات گڌشته  ! می شود راهنمایی کنید ! مرسی ؟
1.     چون حق بیمه برایتان پرداخت می شده است کارکردتان ثابت است و می توانید با شکایت به اداره بابت حداقل حقوق به نتیجه برسید .
2.     چون به شما نامه عدم نیاز داده نشده است نمی توانید از بیمه بیکاری استفاده کنید و باید اداره کار به شما برای دریافت بیمه بیکاری نامه دهد .
3.     بابت ماه هایی که بیمه برایتان رد نشده است باید مدرک کارکرد ارائه دهید . اگر حقوق به حسابتان ریخته شده است پرینت حساب مفید است وگرنه به نتیجه نمی رسید .
4.     بابت عیدی و سنوات و مزایای ثابت نیز درخواست دهید .

·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.