مرخصی اجباری

مجتبی پارسا : چند وقتی است کارفرما بمن گفته است هر روز زودتر به خانه برو ، مرخصی بگیر و یا اینکه مثلا یک روز درمیان بیا ؟! درصورتی که من قرارداد دارم . او می خواهد حقوق من را کم کند .بنظر شما هدف او چیست که راحت من را اخراج نمی کند ؟ والله بنده که نمی توانم نیت ایشان را بخوانم . فقط باید بگویم در هر صورت باید پرداخت حداقل حقوق شما را رعایت کنند . اگر بخواهد شما را اخراج کند می توانید از اداره کار درخواست بازگشت به کار یا پرداخت حق السعی ایام بیکاری بدهید و در هر صورت کار ساده ای نیست .  


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.